Alfonsine


| Alfonsine |
Ricerche sull'anima di Alfonsine | Foto di gruppo |

Ragazzi di Piazza Monti davanti al monumento della Pigna (1958)

1958, davanti al monumento della pigna in piazza Monti.

 Da sinistra: Riccardo Montanari, Oberdan Savioli, Paola Pazzeschi.

| Alfonsine | Ricerche sull'anima di Alfonsine | Foto di gruppo |